Przewozy regionalne

Projekt mRegioKonduktor

Aplikacja mobilna zastępująca tradycyjną teczkę konduktorską, codziennie używana przez ponad 2000 konduktorów.

Exaco Exaco
O projekcie
Wyzwania

Duża ilość papierowych dokumentów w codziennej pracy konduktora, do których musi mieć ciągły dostęp.

Trudna dystrybucja dezaktualizujących się dokumentów i konieczność uzyskania potwierdzanie o zapoznaniu się z nowszą wersją.

Specyficzne warunki pracy konduktora, bez ciągłego dostępu do internetu i w stale poruszającym się pociągu.

Rozwiązania

Aplikacja mobilna korzystająca z wygodnego, 8" ekranu tabletu umożliwiająca dostęp do cyfrowych dokumentów przechowywanych w jednym miejscu - chmurze.

Synchronizacja dokumentów z aplikacją przebiegająca w tle - wtedy, kiedy jest to możliwe.

Interfejs i architektura informacji dopracowana do specyficznych wymagań konduktorów, którzy brali czynny udział w projektowaniu i testowaniu aplikacji.

Kluczowe korzyści

Szybka dystrybucja dokumentów i ich aktualizacji wśród wszystkich konduktorów, przebiegająca zdalnie.

Jedno centralne repozytorium na dokumenty, pliki i raporty działające w chmurze.

Natychmiastowa informacja do centrali o zapoznaniu się konduktora z dokumentem.

Wykorzystane technologie
Opinia klienta

,,

Przewozy regionalne

W zeszłym roku nawiązaliśmy współpracę z firmą Exaco. Zaczęliśmy pracę od projektu mobilnej wersji programu RegioKonduktor. Chcielibyśmy polecić Exaco wszystkim firmom, które szukają zespołu z pomysłami, wiedzą i umiejętnościami rozwiązywania najtrudniejszych problemów.

Tomasz Sobczyk

Dyrektor Biura

,,

Projekt w liczbach

3144

godzin pracy

4

użyte technologie

342539

linii kodu

8

osób zaangażowanych

Potrzebujesz dedykowanego
oprogramowania?

Przeniesiemy Twój biznes w przyszłość automatyzując i usprawniając nawet bardzo złożone procesy.

skontaktuj się
Skontaktuj się z nami

Exaco Sp. z o.o. ul. Wólczańska 265, 93‑035 Łódź
+48 422 797 567, kontakt@exaco.pl

NIP: 7292705431

Regon: 101763079 

KRS: 0000500634

Kapitał zakładowy: 100 000 PLN